Okategoriserade

Olämpliga djurägare

Ibland kan man se föräldrar med sina barn och folk med sina husdjur och överväga om det kanske skulle införas något slags prov för att få skaffa båda delarna. Tyvärr existerar det alltfler olämpliga djurägare som inte bara plågar sina husdjur utan försätter sig själva i dålig dager och risk. Detta är förhållandevis svårt att upptäcka när en vanlig bonde trimmar sin äng med en slåtterbalk eller när en hundägare är på promenad och ingen anar oråd. Men faktum är att det förekommer alldeles för många djurägare som egentligen borde ha indraget tillstånd för att ta hand om djur.

Ansvar som djurägare

Som bonde och ägare av kreatur, hästar och övriga djur, har du ett stort ansvar för att se till att dessa har det bra och blir korrekt utfordrade. Det är du som axlar ansvaret att hitta en lämplig veterinär, att förse dina djur med rätt foder och att låta dem leva i lugn och harmoni. Som djurägare bär du också bördan att eventuellt betala skadestånd om dina djur skulle begå något slags ofog eller bita/skada en annan människa eller ett annat djur. Du kan således inte skylla på hunden, kon eller minigrisen om de har varit olydiga.

Om du ser ett djur fara illa

Alltför ofta möts vi av plågande blickar från djur som med bedjande ögon ber oss att ta dem från sina nuvarande ägare och det ger både rysningar i kroppen samtidigt som ilskan blir ett faktum. Om du ser en person som uppenbarligen inte vet hur man ska ta hand om ett djur, så är det din plikt som medmänniska att anmäla detta snarast. Det bästa du kan göra är att kontakta Länsstyrelsen i din kommun om du befarar att en djurägare tillämpar en bristande djurhållning. Det maximala straffet är 2 år för detta, böter och/eller indraget tillstånd att överhuvudtaget få äga ett djur.

Du kan även ringa polisen om det rör sig om en akut situation såsom kamphundar som uppenbarligen befinner sig i slagsmål eller om det förekommer bråk mellan djurägare och annan person.

Polisen lämnar sedan över ärendet till lämpligt organ som tar sig an fallet och tar djuret ifrån ägaren.

Att tänka på vid anmälning

Det är viktigt att det är den person som har sett djuren i fara som ska anmäla. Om du är en vän bör du alltså inte göra det i deras ställe. Du kan göra en anonym anmälan till Länsstyrelsen, eftersom det är den myndighet, till skillnad från Polisen som måste ta tag i alla slags anmälningar beträffande djurplågeri och vanvård. Dock bör du helst uppge ditt namn, eftersom det annars kan försvåra för utredningen i stort.

  • Tänk alltid på att anmäla så snabbt som möjligt, men försök se till att du har bevisunderlag för att förenkla processen och gör inget i affekt.
bard