Glädjen med husdjur

När en husdjursägare avlider

Det är alltid sorgligt när en person går bort. Närstående kan bli mer eller mindre påverkade och ledsna beroende på hur nära relation man haft. Om den avlidne har haft husdjur ska man också finna någon som kan ta hand om dem och hur ska man gå tillväga efter dödsfallet?

Kontakta en begravningsbyrå

Det allra första man bör göra när en person har avlidit är att kontakta en begravningsbyrå i Västerås eller på en plats där personen avlidit. Det kan man också göra om personen avlidit på sjukhus eller liknande. Man väljer begravningsbyrå fritt om det inte är så att den avlidne skrivit något speciellt i sitt testamente. Begravningsbyrån kan hjälpa till med olika praktiska saker kring dödsfall och begravning. Transport, bokning av begravning, blommor och liknande är exempel på sådant. Dock kan de inte ta sig an eventuella husdjur utan det får bli anhörigas uppgift.

Ta hand om djuren

Ibland tar det ett par dagar innan man märker att en anhörig har avlidit. Man kanske inte brukar ha kontakt varje dag. När det väl upptäcks måste man som anhörig se till att ta hand om djuren som antagligen inte har fått mat eller vatten på en tid. Det bästa är att få djuren till en annan plats så snart som möjligt.

Omplacering

Om en person avlider och har husdjur är det vanligt att djuren omplaceras. Ibland kan en anhörig ta hand om dem. Andra gånger får man kontakta en omplaceringsenhet som ser till att ta hand om djuren tills dess att ett annat hem kan göra det. Många gånger kan man som anhörig i så fall få betala för en del av kostnaderna fram till en omplacering kan ske.

När är avlivning mer passande?

Ibland är det inte alls lämpligt att omplacera en avliden persons husdjur. Det kan till exempel vara så att husdjuret visat aggressivitet tidigare. Riktigt gamla husdjur som kanske inte mår så bra kan också vara dumt att omplacera. Då kan det istället vara humanare att avliva dem eftersom att de kan ha svårt att anpassa sig till en helt ny familj och nya rutiner. Om djuret har synproblem eller liknande kan det också vara en grund till att avliva det istället för att omplacera. Det kan också vara så att den avlidne skrivit i sitt testamente att denne vill att djuren ska avlivas och att askan ska läggas i den avlidnes grav eller liknande.

Kan djur bli deprimerade?

Husdjur kan, precis som människor bli deprimerade. Det kan visa sig på lite olika sätt. Ibland syns det genom att djuret inte vill äta eller dricka. Andra gånger går djuret undan och vill inte vara med. Då kan det vara dags att ta kontakt med veterinären för att se vad som går att göra.

bard